Prijava

Vaša prijava

Ljetni ispitni rok 2020./2021.Rokovi objave rezultata  i prigovora

U srijedu 14. srpnja 2021.u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2020./2021. 

 Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave:

od 14. srpnja 2021u 12,00 sati

do 16. srpnja 2021. u 12,00 sati

Preporuka je da se prigovori odrade online.

-Učenik koji želi uputiti prigovor javlja se ispitnom koordinatoru mailom ili mobitelom.

-Učeniku putem maila šalje se Obrazac prigovora za učenike koji je objavljen na stranici za ispitne koordinatore (obrazac je u word formatu pa ga učenik bez problema popunjava elektroničkim putem).

-Učenik mailom vraća popunjeni obrazac.

-Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak.

Konačna objava rezultata ispita državne mature je 21. srpnja 2021.godine.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature bit će u petak, 23. srpnja 2021. godine od 09:00-11:00 sati.

 Zagreb, 13.7.2021. god.                  Ispitni koordinator:  Nina Selman Hrvatić, prof.

                                                                             (mob: 099 788 7387)

                                                                      ( e-mail: ninaselman@net.hr )