Prijava

Vaša prijava

RASPORED OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA (ljetni rok)



Obrana završnih radova bit će:

u ponedjeljak, 20.06. 4.ZIM + (učenici 4.IRE razreda čiji je mentor B. Di Giorgio),

u utorak, 21.06. 4.ZP i 4.IRE .

U petka će bit objavljen raspored i vrijeme obrane s inicijalima učenika poredanim abecednim redom.