Prijava

Vaša prijava

UPISI U ŠKOLUKandidati koji su ostvarili pravo upisa upisnicu i svjedodžbu medicine rada (i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava ili bodovi za upis) trebaju dostaviti u školu:

  • u četvrtak , 11.07. od 9.30 do 14.30 sati
  • u petak, 12.07. od 09.00 do 12.00 sati

ili poslati elektroničkim putem u navedno vrijeme na e-mail:

upisi@ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr najkasnije do petka, 12.07. u 12.00 sati.