Prijava

Vaša prijava

ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVEDrage učenice i učenici, poštovani roditelji,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s bolešću Covid-19 i sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, KLASA:240-01/21-01/01, URBROJ: 238/107-03/3-21-04 od 27. siječnja 2021. godine, u srednjim školama na području Zagrebačke županije, kojima je osnivač Zagrebačka županija organizirat će se; (ODLUKA)

- maturanti i dalje idu na nastavu od 15. veljače 2021. godine do 28. veljače 2021. godine uživo (model A-u školi)

- učenici od prvog do trećeg razreda i dalje imaju nastavu od 15. veljače 2021. godine do 28. veljače 2021. godine na daljinu ( model C-na daljinu).

Praktična nastava kod poslodavaca za učenike 3.IRE i ZIM razreda je prema rasporedu.