Prijava

Vaša prijava

ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVEDrage učenice i učenici,poštovani roditelji,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s bolešću Covid-19 i sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, KLASA:240-01/21-01/01, URBROJ: 238/1-07-03/3-21-18 od 9. travnja 2021. godine, u srednjim školama na području Zagrebačke županije, kojima je osnivač Zagrebačka županija od 12 travnja do 16. travnja 2021. godine organizira se nastava na slijedeći način:

  • učenici završnih razreda pohađaju nastavu uživo u školi  (model A)
  • učenici ostalih razreda imaju nastavu na daljinu (model C), osim praktične nastave i vježbi koje će biti u školi (utorak-2.IRE, srijeda 2.ZIM)

Praktična nastava kod poslodavaca održava se prema rasporedu,a nastava od ponedjeljka,12. travanja 2021. je prema B.-rasporedu.

ODLUKA

Ravnatelj

Vedran Šarac, prof.