Prijava

Vaša prijava

Modernija javna rasvjeta u Varaždinu, Gorici, Tribunju i Stankovcima

['Tribunj', 'Varaždin', 'Velika Gorica', 'Stankovci', 'javna rasvjeta']

Više općina i gradova, od Tribunja i Stankovaca do Varaždina i Velike Gorice, odlučilo je modernizirati javnu rasvjetu i na taj način uštedjeti energiju i smanjiti emisije štetnih plinova, pa su od hrvatske Vlade zatražili i dobili suglasnost da se u tu svrhu zaduže