Prijava

Vaša prijava

Pokupsko treba pomoć: Humanitarni paketi zaprimaju se u općini, ovo su brojevi na koje se mogu javiti pogođeni mještani i svi koji žele pomoći

['Banovina', 'potres', 'pomoć', 'pokupsko', 'potres u petrinji']

Katastrofalni potres uzdrmao je općinu Pokupsko u kojoj gotovo da nema zgrade koja nije oštećena. Općina moli za pomoć u građevinskom materijalu, građi i svoj mehanizaciji koja može biti od koristi pri saniranju štete