Prijava

Vaša prijava

POTPORE Ministarstvo turizma u novom krugu potpora za turistički sektor

[]

Ministarstvo turizma otvorilo je drugi Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19. Potpore se odobravaju za prihvatljive troškove kao što su trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak električne energije, vode uz pripadajuće…