Prijava

Vaša prijava

Turopoljska podgutnica na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai

[]

U sklopu nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, u hrvatskom paviljonu za cijelo vrijeme trajanja Svjetske izložbe izloženi su suveniri turističkih zajednica županija. Svoje je mjesto na izložbi pronašla i turopoljska podgutnica. „Predstavljanjem turopoljske podgutnice na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai željeli smo prezentirati tradiciju naše destinacije te dodatno ojačati brand sada već prepoznatljivog suvenira ne samo Turopolja…