Prijava

Vaša prijava

Preporuke za rad turističkih agencija tijekom epidemije koronavirusa


Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turističkih agencija preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama: {{document/257}}