Prijava

Vaša prijava

PRIJAVITE SE Krenule državne potpore za sektor turizma i sporta

[]

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske.Sredstva se odnose na Program dodjele državnih potpora i to za sektor turizma i sporta u aktualnoj COVID-pandemiji. Provedbena tijela programa su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)…