Prijava

Vaša prijava

Kulturna baština će živjeti kroz projekt Ekomuzej Bistra

[]

Svrha projekta Ekomuzej Bistra je omogućiti održivo upravljanje cjelokupnom baštinom te potaknuti razvoj kulturnih i turističkih sadržaja bistranskog kraja.

Danas je potreban personaliziran, iskren i temeljit pristup posjetitelju, koji želi doživjeti lokalnu zajednicu na autentičan način temeljen na iskustvu. Fokus je na novom značenju održivog suživota s lokalnim zajednicama, prirodom, kulturom i poviješću.

Ovaj projekt Općine Bistra, Udruge Ekomuzej Bistra i Turističke zajednice Zagrebačke županije ide upravo u tom smjeru, stavljajući u jedan od fokusa kulturnu baštinu, i priznajući njenu vrijednost, i kao resursa i kao dijela identiteta. Danas se puno govori o nužnosti razvoja održivog turizma. Jedna od dimenzija održivog turizma je svakako poštivanje društveno-kulturne autentičnosti destinacije, očuvanje njihovog izgrađenog i živog  kulturnog nasljeđa i tradicijske vrijednosti te doprinos međukulturalnom razumijevanju i toleranciji.

Svrha ekomuzeja je usredotočiti se na identitet lokacije te podržati i osnažiti zajednicu koju obuhvaća u upravljanju svojom povijesnom, kulturnom i prirodnom baštinom u svakodnevnom životu. To se može osigurati samo uspješnom i komplementarnom suradnjom triju ključnih sastavnica ekomuzeja – posjetitelja, osoblja i lokalnog stanovništva te njihovog odnosa s povijesnom, kulturnom i prirodnom baštinom lokaliteta i ekomuzeja. Unatoč „eko“ prefiksu, ekomuzej je manje usmjeren na prirodu i lokalitet, a više na kulturne, sociološke, bihevioralne i povijesne komponente određene lokacije i okružja.

Projekt Ekomuzeja Bistra jedan je od primjera dobre prakse održivosti, uključivosti i kontinuiteta u kulturnoj baštini, ključa za postizanje prosperitetnog i održivog gospodarskog i društvenog razvoja, te u konačnici i razvoja održivog turizma. Upravo je to ono što će Turistička zajednica Zagrebačke županije poticati u svom daljnjem radu i pripremi budućih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u suradnji s ključnim dionicima.

 

 

The post Kulturna baština će živjeti kroz projekt Ekomuzej Bistra appeared first on Turistička zajednica Zagrebačke županije.