Prijava

Vaša prijava

Turistička zajednica Zagrebačke županije domaćin multiplier eventa u sklopu Erasmus+ projekta

[]

U suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, dana 1. ožujka 2023. godine održan je multiplier event u sklopu Erasmus+ projekta „Flexibility and Resilience in Digital Transformation and Intelligent Automation – Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs” -FORESIGHT u prostorijama Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Radi se o međunarodnom znanstvenom kompetitivnom projektu, financiranom sredstvima Europske agencije za mobilnost. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je do pet projektnih partnera, i jedini iz Hrvatske. Ostali su iz Italije, Njemačke, Belgije i Rumunjske.

Projekt ima za cilj izgradnju platforme za digitalnu suradnju i bolje povezivanje akademske zajednice, javnog i privatnog sektora, kako bi se predvidjeli budući razvojni trendovi i buduće potrebe za vještinama te osiguralo stjecanje vještina, osobito se fokusirajući na područja pametne automatizacije, digitalne transformacije i algoritamskog upravljanja.

U okviru eventa, sudionici su upoznati s dosadašnjim rezultatima projekta, a posebno se raspravljalo o digitalizaciji kao strateškom pristupu razvoju turizma. U turizma postoji niz novih kretanja koji su doveli do promjene u ponašanju potrošača i poslovnim procesima, a koji su potom rezultirali novim tržišnim trendovima. Održavanje koraka s novonastalim turističkim trendovima može pomoći ekosustavima u lancu vrijednosti u turizmu da ostanu konkurentni i udovolje kako potrebama turista, tako i potrebama lokalnog stanovništva i cijelog ekosustava, kao i okoliša i klime.

Uz to, turistički sektor se suočava i sa specifičnim izazovima kao što je razvoj održive mobilnosti, ali i ključnim izazovima hrvatskog turizma kao što je utjecaj turizma na okoliš i prirodu, međuodnos turizma i klimatskih promjena, prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama u turizmu, kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva, nedostatni ljudski potencijali u brojnosti i kvaliteti, nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje te utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista. Srž ovih problema jest u tome što, bez točnih predviđanja, ekosustavi u turističkoj industriji teško planiraju i alociraju resurse učinkovito, što dovodi do neučinkovitosti, loše performanse i negativnih učinaka na infrastrukturu, stanovništvo, kvalitetu života i rada te okoliš i klimu.

U adresiranju ovih problema u turizmu, digitalna transformacija, a posebice umjetna inteligencija, strojno učenje i big data, imaju revolucionarnu ulogu u turizmu i predstavljaju jedne od ključnih alata za rješavanje ključnih izazova te ostvarenje pametnog, održivog, zelenog i odgovornog turizma, čime izravno doprinose Ciljevima održivog razvoja.

 

 

 

The post Turistička zajednica Zagrebačke županije domaćin multiplier eventa u sklopu Erasmus+ projekta appeared first on Turistička zajednica Zagrebačke županije.