Prijava

Vaša prijava

Bogatstvo Turopolja su ljudi i tradicijska drvena arhitektura

['moja.hr', 'juraj odrčić', 'turopolje']

Imamo jedanaest drvenih crkvi. U osam stoljeća općine nema zapisa o potresima jer zbog drvene gradnje nije bilo šteta

Dan škole 2021.