Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija s 1,6 milijuna eura sanira gubitke tri zdravstvene ustanove

['zagrebačka županija']

Najznačajniji uzroci gubitaka su smanjeni prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nedovoljan broj priznatih timova hitne medicine, nedostatak zdravstvenog kadra koji rezultira porastom rashoda za prekovremeni rad, porast cijene energenata, posebice goriva te lijekova i potrošnog materijal