Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija uložila veliku svotu u zaštitu od požara: 'Neophodno za nastavak rada'

['zagrebačka županija', 'civilna zaštita', 'zagreb']

Zahvalivši na dodijeljenim sredstvima predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Slavko Povrlišek rekao kako će se sredstva upotrijebiti na najbolji mogući način, a da će vatrogasci i dalje biti ponos rada na protupožarnoj zaštiti, zbrinjavanju i spašavanju ljudi i imovine