Prijava

Vaša prijava

Gradovi i općine nisu iskoristile novac koji im je Zagrebačka županija odobrila za čipiranje pasa


Od 300.000 kuna za provedbu Programa kontrole populacije napuštenih pasa potrošeno je tek 133.100 kuna. U općini Marija Gorica čipirali su samo tri psa, a Sv. Ivan Zelina čipirao je 13 pasa više nego su prijavili na javni poziv