Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija dijeli 13 milijuna kuna potpore poduzetnicima


Potpore će se dodjeljivati za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti, korištenje/najam poslovnog prostora, troškove telekomunikacija, knjigovodstvenih usluga, licencija, koncesija...