Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija dodijelila milijun kuna pomoći za vrtiće

['pomoć', 'vrtići', 'županija']

Sredstva su dodijeljena temeljem natječaja prema kriteriju indeksa razvijenosti i broju polaznika programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a potporu su ostvarile sve općine koje su se prijavile na natječaj.