Prijava

Vaša prijava

Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite

[]

Veleučilište Velika Gorica bilo je domaćin osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Velika Gorica. Osposobljavanje je provedeno 05. srpnja 2024. godine u trajanju od 6 nastavnih sati (teoretski dio u prostoru VVG-a i praktični dio ispred Javne vatrogasne postrojbe Grada Velika Gorica). Osposobljavanje na kojem je sudjelovalo 18 polaznika, proveli su predavači/instruktori Područnog ...

Objava Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite pojavila se prvi puta na VVG.hr.