Prijava

Vaša prijava

Seminar o razvoju kurikula usmjerenog na kompetencije kao ishode učenja


1A
Na Veleučilištu Velika Gorica danas se održava cjelodnevni seminar pod nazivom "Razvoj kurikuluma usmjerenog na kompetencije kao ishode učenja". Seminar se održava u predavaonici TRC, a vode ga prof.dr.sc. Vlasta Vizek -Vidović i prof.dr.sc Vlatka Domović. Cilj seminara je osposobiti nastavnike da prepoznaju i primijene temeljne koncepte i pristupe u planiranju kurikuluma usmjerenog na kompetencije na razini planiranja programa i predmeta.


Upisi u prvi razred osnovne škole, školska godina 2014./2015.