Prijava

Vaša prijava

Obavijest o nastupnom predavanju Silvestra Špehara, asis., dipl. ing.


Predmet: Silvestar Špehar, asis., dipl. ing., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Silvestra Špehara asis., dipl. ing., za izbor u nastavno zvanje predavača u …

Objava Obavijest o nastupnom predavanju Silvestra Špehara, asis., dipl. ing. pojavila se prvi puta na VVG.hr.