Prijava

Vaša prijava

S radom kreću posebni timovi za cijepljenje: Uz prethodnu najavu, cijepiti se mogu svi građani!

[]

U svih 8 ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije od četvrtka, 10. lipnja, bit će ustrojeni posebni timovi za cijepljenje koji će raditi u ambulantama posebnog dežurstva te će cijepiti sve zaintere...