Prijava

Vaša prijava

Kako sami procijeniti svoja znanja i vještine saznajte na predavanjima VG-GO-RA-e

[]

VE-GO-RA vas poziva na set predavanja vezanih za validaciju vlastitih vještina vezanih za turizam koje se organiziraju u sklopu projekta NESET. Na predavanjima ćete naučiti kako sami procijeniti svoja...