Prijava

Vaša prijava

Otvara se natječaj za dodjelu štandova sa svijećama i cvijećem, poznate početne naknade

[]

Grad Velika Gorica raspisuje Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava – štandova, klupa i peći za pečenje plodina na području Grada Velike Gorice. Natjecati se mogu pravne i fizi...