Prijava

Vaša prijava

Na Vijeću burna rasprava o javnom prijevozu

[]

Osim o Gradskom proračunu za 2022. godinu burna rasprava na sjednici Gradskog vijeća, koja od 9 sati ujutro još uvijek traje, razvila se i oko Izvješća o organizaciji javnog prjevoza na području grada...