Prijava

Vaša prijava

Od 2015.g. izgrađeno vrtića za 450 mališana, u planu za novih 700 i Kurilovec, Kuče, Novo Čiče...

[]

U posljednjih deset godina porastao je broj upisanih mališana u vrtiće na području Velike Gorice što su omogućila veća ulaganja u proširenje vrtićkih kapaciteta u gradu i prigradskim naseljima. Od 201...

Subota – izvješće o broju oboljelih do 10 h