Prijava

Vaša prijava

Za programe u kulturi Županija osigurala gotovo 4 milijuna kuna, objavljen Javni poziv

[]

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu za što je u Proračunu predviđeno 3.910.000 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 25. ve...