Prijava

Vaša prijava

Nabava namirnica, priprema obroka... Besplatna usluga gerontodomaćice za 14 korisnika iz Gorice

[]

Od 1. studenog 2021. godine Grad Velika Gorica sudjeluje kao partner u EU projektu „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb. Vodeći partner na projektu je Udruga za pomoć ...