Prijava

Vaša prijava

Mraclin je jedno od rijetkih sela koje ima riješena gotovo sva komunalna pitanja, a mogu se pohvaliti i bogatim društvenim životom

[]

Naselje Mraclin prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine broji 1026 mještana i za razliku od većine drugih naselja u sastavu Grada Velike Gorice ima dobru prometnu povezanost sa Zagrebom ...