Prijava

Vaša prijava

Odobrena sredstva za dokumentaciju fotonaponske elektrane u Mraclinu


Gradu Velikoj Gorici odobrena su sredstva za izgradnju fotonaposnske elektrane u Mraclinskoj Dubravi. Naime, Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost dana 30. travnja 2013. godine donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava FZOEU radi zaje ...