Prijava

Vaša prijava

Konstituirana vijeća nacionalnih manjina

[]

Nakon nedavno provedenih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, konstituirana su i vijeća nacionalnih manjina Grada Velike Gorice. Temeljem Ustavnog zakona o pravi...