Prijava

Vaša prijava

Druga nagrada za trio UŠ Franje Lučića na Regionalnom natjecanju komornih sastava

[]

Na Regionalnom natjecanju komornih sastava u organizaciji HDGPP-a učenici Umjetničke škole Franje Lučića Enei Kralj, Denonis i Andorini Međugorac osvojili su visoku drugu nagradu u 1. kategoriji disci...