Prijava

Vaša prijava

Osigurana gradska sredstva za kulturne udruge i njihove programe u 2024. godini

[]

Grad velika Gorica donio je Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Zaključkom je utvrđen raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradsko...