Prijava

Vaša prijava

Grad Velika Gorica raspisao Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u svom vlasništvu

[]

Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice raspisalo je Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice. Pravo na...