Prijava

Vaša prijava

Sajam energetske ucinkovitosti u V.Gorici


U sklopu Energetskog dana Zagrebacke zupanije koji ce se odrzati u petak, 14. lipnja 2013. godine u Puckom otvorenom ucilistu u Velikoj Gorici odrzat ce se i Sajam energetske ucinkovitosti