Prijava

Vaša prijava

Hrast kod škole u Rakitovcu dobio mlađeg brata


U suradnji Javne ustanove Zeleni prsten i  Osnovne škola Vukovina posađen je hrast lužnjak u dvorištu područne škola Rakitovec kraj stogodišnjeg hrast lužnjak prsnog opsega 380 cm, promjera 121 cm i v...