Prijava

Vaša prijava

Struka kaže da očevi sve više sudjeluju u odgoju djeteta


Centar za djecu, mlade i obitelj Velike Gorice organizirao je edukativnu radionicu ‘Čemu služi mama, čemu služi tata?’ Koja je uloga i važnost očeva, a koja je uloga i važnost majki u odgoju djece? Ka...

Naši studenti posjetili HKR