Prijava

Vaša prijava

Monografija Ivana Mišerića: Više od 300 stranica detalja o Plesu


Ove subote u Društvenom domu Pleso održat će se predstavljanje monografije o naselju Pleso autora Ivana Mišerića, s početkom u 17 sati. Knjiga opisuje početke formiranja naselja Pleso, navodi pleške o...