Prijava

Vaša prijava

VIDEO: Vatrogasni savjeti za najmlađe


Mjesec je zaštite od požara, a vatrogasne službe uz svoje redovne zadaće trude se i na edukativnom planu kako bi i u ovim posebnim okolnostima važne poruke stigle do građana. Hrvatska vatrogasna zaj...