Prijava

Vaša prijava

Poslovni prostori u vlasništvu Grada oslobađaju se plaćanja zakupnine


Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice donesena je odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Velike Gorice za subjekte koji zbog nastalih okolnost...