Prijava

Vaša prijava

Hrvatske šume: Javni uvid za GJ ,,Savski vrbaci"


Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno Zakonu o šumama, Zakonu o zaštiti prirode i FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja ...