Prijava

Vaša prijava

Goričkoj razvojnoj agenciji za dva projekta stiže više od 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava


VeGoRa je u zadnjih par mjeseci zaprimila dva odobrenja za programe na koje se prijavila i koji su vezani za razvoj našeg Grada, a putem njih će zaprimiti preko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava ...