Prijava

Vaša prijava

Više od sedamasto prijava šteta na goričkom području

[]

U Gradskom uredu gdje je ustrojena mala služba za prijavu šteta od potresa zaprimljeno je od sada više od 700 prijava. -Odmah nakon razornog potresa koji se dogodio 29.12.2020. u Gradskoj upravi ustr...

Kako dalje nakon potresa?