Prijava

Vaša prijava

Općina Orle pretrpjela manje štete od potresa

[]

Kada se priča o posljedicama potresa nekako je prvom planu uvijek Pokupsko i Kravarsko, općine koje su naravno i bliže epicentru, pa su i pretrpjele najveće štete, a na poziv građana provjerili smo i ...