Prijava

Vaša prijava

Lani posađeno 120.000 sadnica hrasta lužnjaka i posijano 13 tona žira

[]

Na 12 tisuća hektara prostiru se turopoljske šume kojima gospodari Šumarija Velika Gorica, od toga najveća gospodarska jedinica je Turopoljski lug. Godišnja količina trupaca koja izlazi iz naših šuma ...