Prijava

Vaša prijava

Općina Orle financirat će troškove prijevoza osobama s invaliditetom

[]

Općina Orle s tvrtkom Autoturist d.o.o. sklopila je ugovor o financiranju mjesečne pokazne karte za osobe koje imaju tjelesno oštećenje najmanje 70 % i prebivalište na području Općine Orle. Ugovorom j...