Prijava

Vaša prijava

Grad će imati samo jednog zamjenika, bira se i manje vijećnika, a imat će i niže naknade

[]

Sazvana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice koja će se 2. ožujka s početkom u 9 sati održati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta. Na predloženom dnevnom redu kao prva točka naći će s...