Prijava

Vaša prijava

HEP: Završila sezona grijanja

[]

U skladu s vremenskim uvjetima HEP-Toplinarstvo je jučer započelo s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime je završila ogrjevnu sezonu 2020./2021. za p...