Prijava

Vaša prijava

Strankama i kandidatima za gradonačelnika 200 tisuća kuna za promidžbu

['naknada', 'promidžba']

Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je, na osnovi Zakona o lokalnim izborima, Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Velike Gorice 2021. te Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća.

Prema odlukama, kandidatima za gradonačelnika, zamjenika te članovima (strankama) Gradskog vijeća bit će isplaćeno gotovo 200 tisuća kuna iz gradskog proračuna.

Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Velike Gorice 2021. možete pročitati ovdje.

Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice 2021. možete pročitati ovdje.

Objava Strankama i kandidatima za gradonačelnika 200 tisuća kuna za promidžbu pojavila se prvi puta na V'Gradu.


Poziv studentima na popunjavanje ankete